Svärdsjöfonden

Svärdsjöfonden bildades 2002 för dig som vill hedra en avlidens minne, fira en födelsedag, ge en gåva/donation och samtidigt bidra till Svärdsjöbygdens utveckling. 

Du som har en idé eller projekt som gynnar bygden kan söka medel ur fonden.

Svärdsjöfonden bidrar till flera verksamheter i bygden:

  • Gustav Vasa i Svärdsjö – ett historiskt skådespel, Kråkan Kultur och Teater

  • Bidragit till att ge äldre i Svärdsjöbygden en aktiv fritid

  • Stimulerat ungdomsverksamhet via ungdomsgården och sportfiskeklubben

  • Bekostat planteringar och blommor i centrum

  • Bidragit till studieresor för elever vid Svärdsjöskolan

Gåvor och donationer

Bankgiro 553-3989 eller swish 123 355 45 81

Glöm inte att ange vem det är som donerar. Vid större donationer, kontakta Leif Källman.

Vill du söka medel ur Svärdsjöfonden för din idé/ ditt projekt?

Du som har en idé, ett projekt, eller en aktivitet du vill förverkliga som gynnar bygden eller någon/några av dess innevånare, tveka inte att söka medel ur Svärdsjöfonden. Skriv en enkel ansökan som kort beskriver din idé/ ditt projekt, dess nytta för bygden och hur mycket pengar du söker (ange gärna total budget/ kostnad också)? Din ansökan mejlar du till Leif Källman.

Räviln i Boda