En del av Sevrda Svrdsjbygden

Välkommen till Svärdsjöbygden och Svärdsjömacken

Källänge hållplats med vänthall, cykelparkering och pendlarparkering

Bästa Svärdsjöbo och bästa besökare!
Varmt välkommen att parkera på Pendlarparkeringen eller Resecentrum om det låter bättre! Där erbjuds gott om gratis parkeringsplatser dygnet runt och även laddstolpar samt uttag för motorvärmare. Cyklar kan laddas och låsas på ett säkert sätt under tak.

This is Svärdsjö

En film om Svärdsjöbygden av Jakob Wallin och Per Bifrost 2017.

Musik av Petra Mases.

Producerad med stöd av Svärdsjö bygdepeng och Film i Dalarna.

Välkommen till Svärdsjö!

Utsikt från Svedsgården mot Bengtsheden/Boda och Liljan.

En tysk resande, som vid midsommartiden 1799 färdades genom socknen, beskriver dess skönhet med följande ord:
Vi styrde nu vår färd österut och kommo in på vägen till Gävle. I närheten av Falun var trakten, så långt vi kunde se, fullständigt sorglig, så att jag nu ännu mer beklagade invånarna i denna stad. Slutligen hade vi emellertid på en lång sandig väg kommit fram till en höjd, och här, där vi förlorat staden ur sikte, förändrade sig också på en gång landskapets utseende. Naturen tycktes framträda i föryngrad gestalt. Vi blevo som förtrollade av det, vi nu sågo omkring oss, och den ene sökte blott göra den andre uppmärksam på än det ena än det andra vackra föremålet. Ty skogar, åkrar, ängar, sjöar, prydliga lantgårdar och enkla bondstugor stodo i brokig blandning inför våra ögon, så att vi inte visste, vart vi först skulle vända vår blick. Det var som hade naturen velat sammanställa allt vackert på en plats till ett mönster.

Källa: Karl Linge 1929 i boken ”Svärdsjö socken ur Enviks kapell”.

P.S. På den tiden gick vägen Falun – Gävle via Svärdsjö. D.S.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny