Föreningar i Svärdsjö

Svärdsjö är en aktiv bygd med många föreningar. Här listas några av bygdens föreningar.  

Bengtshedens Bygdegård
Bygdegården hyrs ofta ut till fester, föredrag och byns alla barn dansar ut julen här varje år. Det ryms 74 personer och är bra för stora och små sällskap.

Borgärdets Vägförening
Vägföreningen är en samfällighet som sköter Borgärdets (Svärdsjö centrum) vägar, cykel-/gångvägar och allmänna grönområden. 
Kontakt: gunnar.bosell@telia.com

Kråkan Kultur & Teater
För att ta tillvara all den kreativitet och skaparlust som finns i Svärdsjöbygden så startades i januari 2014 en kultur- och teaterförening för hela bygden.

Liljans Sportklubb
LSK har sektioner för Bandy och skidor. Att bli medlem i LSK innebär att du stöder den verksamhet klubben bedriver. Som medlem får du också 20 kr i rabatt vid entré på Mannes loge.

Lions i Svärdsjö
Lions uppgift är att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället,
tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Svärdsjö Byggnadsförening Hedenborg
Föreningen hyr ut lokaler där det bl a anordnas dans, teater, musik, fester och övriga aktiviteter som nationaldagsfirande, julmarknad, möten och informationsträffar.
I bottenvåningen huserar Svärdsjö Gym och där finns också ett kök som används vid olika evenemang.

Svärdsjö Församling
I församlingsgården har församlingen en livaktig barn- och ungdomsverksamhet med Öppnis för de mindre barnen. 

Svärdsjö Hembygdsförening
Svärdsjö hembygdsförening är en ideell och opolitisk förening som funnits sedan 1921. Idag har föreningen cirka 600 medlemmar. Som medlem bidrar du till vårt kulturarvs bevarande.

Svärdsjö IF
Svärdsjö idrottsförening har en stor fotbollsverksamhet.

Svärdsjö SOK
Svärdsjö skid och orienteringsklubb ordnar orienteringsträning, skidspåren i Vintjärn och flera andra aktiviteter. 

Svärdsjö PRO
Föreningens aktiviteter skall vara anpassade till medlemmarnas intressen, behov och önskemål.
Vara de äldres röst i samhällsdebatten och medlemmarna skall känna att de kan vara med och påverka.

Svärdsjö Ridklubb
Vi är en liten familjär och trivsam ridskola på Sparringgården i vackra Svärdsjö. Ca 300 medlemmar och 190 ridande i veckan fördelat på 6 dagar och nivåer från knatte till mer avanserade träningsgrupper. För privata anordnas det hopp och dressyrträningar, vid flera tillfällen per år anordnas tävlingar i både hopp och dressyr, största tävlingen är Kråkhoppet som är på sommaren. 

Borgärdets Sportfiskeklubb

Övriga bystugor:

Gårdviks bystuga
Hillersboda bystuga
Österbyns bystuga
Isala – Böle bygdegård