En del av Sevrda Svrdsjbygden

Svärdsjömacken utvecklar landsbygdens service

Under oktober månad 2018 kommer en ny betalstation att installeras vid Svärdsjömacken.

En investering som utvecklar servicen på landsbygden

 

Information om evenemang, boende och möten m.m. i hela Dalarna

Kyrkraka är en evenemangskalender för hela Svärdsjöbygden, Sundborn och Enviken – hela året!

Dalarnas officiella besöksguide är Visit Dalarna som omfattar hela Dalarna.

Svärdsjöbygden finns under Falun i  Visit Dalarna södra.

 

Vid invigningen av Svärdsjömacken den 11 november 2017 hölls tal, band klipptes och årets Svärdsjöbo fick äran att tanka först.

Vill du lyssna till Mozarts ”Eine kleine Nachtmusik” när du tittar på bildspelet?

Program vid invigningen av Svärdsjömacken

 

This is Svärdsjö

En film om Svärdsjöbygden av Jakob Wallin och Per Bifrost 2017.

Musik av Petra Mases.

Producerad med stöd av Svärdsjö bygdepeng och Film i Dalarna.

Välkommen till Svärdsjö!

Utsikt från Svedsgården mot Bengtsheden/Boda och Liljan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tysk resande, som vid midsommartiden 1799 färdades genom socknen, beskriver dess skönhet med följande ord:
Vi styrde nu vår färd österut och kommo in på vägen till Gävle. I närheten av Falun var trakten, så långt vi kunde se, fullständigt sorglig, så att jag nu ännu mer beklagade invånarna i denna stad. Slutligen hade vi emellertid på en lång sandig väg kommit fram till en höjd, och här, där vi förlorat staden ur sikte, förändrade sig också på en gång landskapets utseende. Naturen tycktes framträda i föryngrad gestalt. Vi blevo som förtrollade av det, vi nu sågo omkring oss, och den ene sökte blott göra den andre uppmärksam på än det ena än det andra vackra föremålet. Ty skogar, åkrar, ängar, sjöar, prydliga lantgårdar och enkla bondstugor stodo i brokig blandning inför våra ögon, så att vi inte visste, vart vi först skulle vända vår blick. Det var som hade naturen velat sammanställa allt vackert på en plats till ett mönster.

Källa: Karl Linge 1929 i boken ”Svärdsjö socken ur Enviks kapell”.

P.S. På den tiden gick vägen Falun – Gävle via Svärdsjö. D.S.

Välkommen till Svärdsjö

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny