En del av Sevrda Svrdsjbygden

Vintjärn

Vintjärn ingår idag i Järnets väg. Här bröts järnmalm mellan åren 1725 och 1978, vilken sedan frakta­des till främst Svartnäs och Åg. Vintjärn erbjuder en lugn miljö men var under gruvdriftens tid en livaktig plats. De spår man kan se idag är bland annat den gamla trälaven och den välbe­varade gruvarbetar­bostaden Solgruvstugan. Möjlighet finns att vandra i gruvarbetarnas fotspår via en vandringsled. Eftersom orten är högt belägen på en syds­luttning är växligheten rik. Ett besök i Vintjärn i slutet av maj bjuder på en kaskad av vita blommor från hundratals körs­bärsträd. Vintertid är snötillgången god och fina skid- och sko­terspår finns.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn