En del av Sevrda Svrdsjbygden

Vägledning för ett lyckat bredbandsprojekt

Skrivet av Rune Fredriksson

Tillväxtverket har gett ut en vägledning för ett lyckat bredbandsprojekt .

För bredbandsinfrastrukturprojekt som finansierats med stöd ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har totalt cirka 600 miljoner kronor som är avsedda att användas för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortssammanbindande nät. Denna vägledning är framtagen som ett stöd till de projekt som beviljas stöd för sådana investeringar.

Även om bredbandsprojekten inte är ortssammanbindande finns intressant och värdefull information  av allmän karaktär i  Tillväxtverkets vägledning.

Kapitlet 3.9 Förläggning kanalisation är ett sådant kapitel som behandlar förläggningsdjup i mark, korsning av väg, korsning av dike, korsning av mindre vattendrag, korsning av kablar, förläggning vid bro etc.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn