En del av Sevrda Svrdsjbygden

Turistvägar

Skrivet av Rune Fredriksson

Sträckan Enviken (väg 50)-Klockarnäs-Linghed-Hökviken-Höganäs-Österbyn-Österkvarn-Ön-Borgärdet-Gårdvik-Toftbyn (väg 50).

På sträckan ligger Höganäsbadet och Trollnäs Hotell & Vandrarhem, som kan vara ett bra ställe att övernatta på vare sig etappen börjar i Toftbyn eller Enviken och på Svärdsjöns nordvästra sida ligger Smedsnäset, en av Caravan Clubs pärlor i Dalarna. Sträckan kan med fördel delas upp i etapper och kan med lätthet även genomföras med cykel.

Den erkänt natursköna Svärdsjöbygden från Enviken till Linghed, Hökviken, Böle, Höganäs, Österbyn, Österkvarn, Hunsen, Borgärdet, Boda, Bengtsheden, Gårdvik och Toftbyn ligger i en dalgång med sjöar, byar och jordbruksmark som omges av skogsklädda bergshöjder.

2011-05-09 048 Klockarnäs-Enviken. Beskuren

Ån mellan Klockarnässjön och Hagtjärn.

På flera ställen har odlingslandskapet en karaktär som medger goda betingelser för djur och växter. Det beror på variationen med till exempel steniga betesmarker, trädgrupper av olika slag och sanka strandområden. Ett viktigt sådant ställe ligger vid Lingheds Änga vid östra änden av Norr-Lingan. Där rastar till exempel ljungpipare regelbundet under vårflyttningen.

2011-05-09 beskuren

Lingheds Änga

I dalgången mellan Enviken och Linghed utbreder sig ett odlingslandskap med stora skönhetsvärden.

2011-05-09 069 Linghed Beskuren (2)

Bron över Hökviksån vid utloppet till Svärdsjön.

Den vackert utbildade isälvsavlagringen, Svärdsjöåsen,  kan följas från Marnäs över Rönndalen, Enviken och Linghed fram till Svärdsjön. I  Svärdsjön dyker åsen upp som en serie öar.

Svärdsjöåsen dyker upp vid Dådran och fortsätter via Marnäs, Enviken, Linghed, Svärdsjö, Karlsbyheden och Vika till Badelundaåsen i Hedemora. I höjd med Viggensjöarna ansluter Svärdsjöåsen till Badelundaåsen.

Svärdsjöåsen i Svärdsjön

Svärdsjöåsen i Svärdsjön och Smedsnäsets husvagnscamping till höger i bilden.

Efter Hökviksvägen är moränen stor- och rikblockig, vilket är ganska vanligt i anslutning till isälvsavlagringar.

2011-05-09 076 Trollnäs Beskuren (2)

Sandharen vid Höganäsbadet syns till vänster.

Längs Svärdsjöåsen ligger flera badplatser, bland annat vid den smala udden Sandharen vid Höganäs. Höganäsbadet är en av Falu kommuns tre bästa badplatser enligt Falu Kuriren.

2013-09-09 017 Höganäsbadet Beskuren

Höganäsbadet

Gammeltallarna och flera ovanliga växt- och fågelarter trivs i Prostparken. I Prostparken eller i ”Sjumilaskogen” restes 1920 Wasastenen till 400 årsminnet av Gustav Wasa i Svärdsjö.

Wasastenen i Prostparken 1520-1920

Wasastenen i Prostparken

I början av 1950-talet anordnades  Wasamarchen med start i Korsnäs och mål vid Wasastenen i Prostparken. Idag rekommenderas en kortare promenad från Höganäsbadet till Svärdsjö kyrka förbi Wasastenen i Prostparken. Åter från Svärdsjö kyrka till Höganäsbadet rekommenderas en vacker stig  längs stranden av Svärdsjön.

Gångstig Kyrkan - Höganäs

Gångstig Kyrkan – Höganäsbadet

Från Höganäs rekommenderas vägen förbi  Östansjö, Österbyn och Österkvarn som ligger som ett pärlband längs den östra delen av Svärdsjön på vars andra sida Svärdsjö kyrka syns.

Den fågelrika Österviken och Borgärdeströmmen med dess öar, långa strömsträckor och lugnvatten. Där finns också fiskemöjligheter och en rikare fauna med bland annat övervintrande strömstarar i stort antal.

2014-08-12 Mrks väg, Pålsv, Björkv, Apoteksv, Övägen, Aspv, Strö 114 Borgärdesströmmen

Borgärdesströmmen

Längs vägen Borgärdet-Gårdvik-Toftbyn och Borängesjön ligger ett odlingslandskap mellan sjön och vägen som går genom små Dalabyar, vilket ger en typisk karaktär åt området.

2011-05-09 082 Beskuren

Borängesjön och Boränget

Gårdviks bystuga med sommarkafé syns till höger på bilden nedan.

2011-05-08 040 Gårdvik Beskuren

Gårdviks bystuga till höger.

Toftbyn ligger i anslutning till riksväg 50 mellan Falun – Enviken – Söderhamn.

2011-05-08 049 Toftbyn Beskuren

Toftbyn

Parallellt med landsvägen ligger kanotleden Balungen – Runn som följer vattenvägen genom hela området. Satsningen på upprustning av kanotleden Balungen – Runn för några år sedan blev ett lyft för kanotleden.  Se Beskrivning av Balungen – Runn på Falu Kanotklubbs hemsida.

Sträckan Kungsgården (väg E16) – Åshammar – Lumsheden – Hunsen – Borgärdet – Boda – Bengtsheden – Karlsbyheden – Blixbo – Hosjöholme – Sveden – Falun (väg E16).

Genom århundradena har vägen från Falun mot Svärdsjö och vidare dels mot Hälsingegränsen och dels mot Gästrikegränsen varit en betydelsefull färdväg både för handel, krigsmakt och som transportled från gruvor, hyttor och verk och för jord- och skogsbruk.

Mot Gävle fick handelsvägen från Kopparberget (Falun) över Svärdsjö till Ovansjö och Gävle. Genom åren fick handelsvägen en allt större betydelse för samfärdseln mellan Bergslagen och sjöfartsstaden Gävle. En betydelse som minskade i slutet av 1800-talet när järnvägen Gävle-Falun ökade i betydelse och när vägen Hosjö – Engelsfors – Hofors byggdes 1932 fick vägen över Svärdsjö allt mindre betydelse för vägtransporter mellan Falun och Gävle. För skogstransporter från Svärdsjöbygden till industrierna vid Gävlekusten är vägen fortfarande betydelsefull.

Vägen från Kungsgården (huvudort i gamla Ovansjö socken) till Lumsheden går genom ett vackert jordbrukslandskap och genom genuina byar.

Väster om Lumsheden ligger Svensjön där den gamla vägen ger möjligheter till en paus vare sig man färdas med bil eller cykel.

Svensjön väster

Svensjön väster Lumsheden

Från Lumsheden går vägen genom ett skogsområde som vid Hunsen kommer in i den erkänt natursköna dalgången.

W880-2007_0806_014701AA beskuren

Vid Brattberget där vägen till Korsån och Åg korsar väg W880.

W880-2007_0724_000121AA beskuren

Hunsen

 

 

 

 

 

 

Sedan följer vägen dalgången till Borgärdet och vidare längs Svärdsjöåsen, en biås till Badelundaåsen, och längs sjön Liljans strand genom Boda, Bengtsheden, Rupstjärn och längs den gamla vägen genom Karlsbyheden med utsikt över jordbruksområdet från  Svärdsjöåsen.

Bengtsheden, söder Liljan

Bengtsheden, söder Liljan

Genom  den genuina dalabyn Blixbo till Hosjöholme och vidare förbi Linnés brölloppsstuga vid Sveden och slutligen till Falun vid Norslund.

Sträckan Hagsta (väg E4)-Ockelbo-Åmot-Svartnäs-Vintjärn-Böle-Isala-Höganäs-Borgärdet-Bengtsheden-Karlsbyheden-Blixbo-Hosjöholme-Falun (E16).

Genom århundradena har vägen från Falun mot Svärdsjö och vidare mot Hälsingegränsen och varit en betydelsefull färdväg både för handel, krigsmakt och som transportled från gruvor, hyttor och verk och för jord- och skogsbruk.

Vägen från Falun via Svärdsjö mot Hälsingegränsen hade  militär betydelse inte bara under dansktiden och Gustav Wasas tid på 1400- och 1500-talet, utan även långt senare.

Den danske fogden Jösse Eriksson lät enligt sägnen bygga en kurirväg mellan sina borgar Borganäs (Borlänge) och Faxehus (Söderhamn) i Hälsingland som följde den stora ”allfartsvägen” mellan Falun och Svärdsjö.

Peder Svart omnämner i sin krönika, att ”sedan Gustaf Wasa haft räfst och rättarting med de upproriska dalkarlarna år 1528 begav han sig med sitt följe över Kopparberget och Svärdsjö och vidare över Hälsingeskogen till Hälsingland”.

Från Hagsta (väg E4) går vägen genom ett skogsområde för att övergå i ett öppet jordbrukslandskap närmare Ockelbo.

E4 vid Hagsta från Gävle

E4 vid Hagsta från Gävle

Från Ockelbo till Åmot går vägen i en vacker dalgång och vidare till Svartnäs.

Mellan Åmot och Svartnäs går vägen omväxlande genom jordbrukslandskap och skogslandskap med vackra tjärnar längs vägen.

Från Svartnäs går vägen genom skogslandskapet och förbi den vackra Ryssjön till Vintjärn och vidare till Böle där det öppna landskapet breder ut sig.

Längs sträckan Svartnäs – Vintjärn går ”Järnets Väg”  parallellt med den nuvarande vägen. I Vintjärn viker ”Järnets Väg” av mot Åg till Korså bruk. Järnets Väg är beskriven på världsarvet Falu Gruvas hemsida.

Från Borgärdet via Bengtsheden och Bengtshedens Bygdegård till Karlsbyheden och vidare till Falun (väg 80) följer turistvägen samma sträckning som turistvägen från Ovansjö (väg E16) via Borgärdet till Falun (väg E16).

Rune Fredriksson

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn