En del av Sevrda Svrdsjbygden

Toftbyn

Toftbyn är en av Svärdsjöbygdens större byar och ligger utefter riksväg 50 mellan Falun och Enviken. Namnet Toftbyn kommer från fornnordiskans ”toft”, som betyder tomt/gårdsplats. Toftbyn omges av byarna Backa, Backabro, Backanäs, Gråsala, Kvarntäkt och Storsveden. Bygdeför­eningen och Gymnastikföreningen ordnar aktivite­ter i bystugan och valborgsmässo- och mid­sommarfirande för allmänheten vid den centralt belägna badplatsen. I Toftbyn, med idag cirka trehundra hushåll, finns förskola och skola.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn