En del av Sevrda Svrdsjbygden

Orter och byar

Svärdsjöbygden har idag ca 4 200 invånare, varav i centralorten Borgärdet ca 1250 invånare och i:

  • Bengtsheden 530 invånare enligt officiell statistik, vilket är felaktigt.
  • Boda by anges överhuvudtaget inte i officiell statistik, vilket naturligtvis är lika felaktigt.

Eftersom den officiella statistiken inte nämner Boda by överhuvudtaget använder vi uppgifter som baseras på ”Hembygdskursen om Boda” från 1998 för Boda by i Svärdsjö. Där anges att byn i december 1991 hade 483 invånare.

För Bengtsheden används uppgifter från ”Boken om vår by, Bengtsheden” från april 1992 där det står att Bengtsheden vid årsskiftet 1991 – 92 hade 263 invånare. 

  • Det korrekta antalet invånare vid årsskiftet 1991 – 92 i Boda var 483 och i Bengtsheden 263 invånare. Boda/Bengtsheden hade alltså 746 invånare vid årsskiftet 1991 – 92 och eftersom det inte skett någon märkbar utflyttning är det angeläget att myndigheterna rättar till felaktigheterna i den officiella statistiken.
  • Linghed ca 600 invånare,
  • Lumsheden ca 170 invånare,
  • Svartnäs ca 50 invånare,
  • Toftbyn ca 250 invånare,
  • Vintjärn ca 60 invånare.

I de övriga byarna bor ca 1100 – 1300 personer, varav i de flesta byar mindre än 40 personer.

 

Rune Fredriksson

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn