En del av Sevrda Svrdsjbygden

Sveden

Sveden en by mellan Boränget och Arnbo.

I 1539 års jordebok finner man, att Sveden tillhört Kyrkbyn. ”Joghan haffuer byggt på Kyrkeby äghor och kallas Sueddia.” En Joghan Scomakare hade hälften i denna sved eller ”Röding”.

I närheten av Sveden bodde inpå 1900-talet en familj av samisk härkomst. I dödböckerna antyds att samerna haft till uppgift att skydda trakten mot vilddjur, varg och björn, som det vid mitten av 1800-talet var ganska gott om i socknen.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn