En del av Sevrda Svrdsjbygden

Svartnäs

Svartnäs ligger cirka två mil nordost om Borgärdet i ett utpräglat skogslandskap. Svartnäs bruk anlades år 1735 av Stora Kopparbergs Bergslag och var igång till 1889.

I kyrkan, uppförd som brukskapell år 1793, finns intressanta porträtt i olja från 1600-talet.

I det glest befolkade Svartnäs finns rika möjligheter till skogsvandringar, jakt, fiske och bad, till exempel vid badplatsen Sixen, med härlig sandstrand.

Det var i Svartnäs som Carl Axel Gottlund (1796-1875) förstod att han var på rätt väg på sin resa i  Dalarna 1817, då han sökte spår av de svedjande skogsfinnar som migrerat från 1500-talets slut. Det var nämligen här han för första gången mötte människor som fortfarande talade finska, vilket han livfullt beskriver i Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne år 1817.

Gottlund 200 år i Svartnäs

Skådespelet om Gottlund i Svartnäs

I boken Svartnäsfinnar 1993 skrev prästen Nils Almegård i Svartnäs om människoöden i Svärdsjö Finnmark under gångna århundraden.

Konstnären och prästdottern Ina Almegård har i sina målningar återskapat miljöerna i och omkring Svartnäs.

Ina Almegård´s Svartnäs

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn