En del av Sevrda Svrdsjbygden

Projekt i samverkan

Rent, snyggt och tryggt – samverkan för en attraktiv miljö
Under mitten av 1960-talet började en grupp handlare i Toronto, som såg sina verksamheter hotade av ett stort köpcentrum, arbeta för att lyfta sin stadsdel Bloor West Village. De lyckades gemensamt bryta en nedåtgående spiral av förfall och utflyttning och skapa en blomstrande stadsdel med småaffärer, restauranger och konstnärliga verksamheter. Det blev förebilden för den internationellt mycket framgångsrika stadsutvecklingsmodellen BID: Business Improvement District. I USA var New Orleans först att skapa en liknande lokal organisation, år 1975. Den övergripande målsättningen för ett BID är, förbättrade affärer via attraktiva miljöer genom gemensamma satsningar på:

  • att hålla området rent, tryggt och snyggt
  • investeringar i den fysiska miljön
  • marknadsföring och positionering av området
  • affärsutveckling av områdets verksamheter

via en BID-organisation som etableras för det aktuella BIDet, med uppgift att driva utvecklingen i området.

I Svärdsjö har projektet ”Smart service i smarta byar” för utvecklad samverkan och utvecklad offentlig och kommersiell service startat med en platsvandring den 5 maj 2020 i Svärdsjös centralort Borgärdet.

”Smart service i smarta byar – BID-samverkan för hållbar service på landsbygden” finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket samt Region Dalarna och Falu kommun.

Projektet behöver din hjälp tillsammans med alla som bor, lever och verkar i bygden för att kunna göra en riktig och rättvisande nulägesanalys.

Enkätformuläret för projektet ”Smart service i smarta byar”.

Enkäten finns även att hämta på Svärdsjö bibliotek, Centrumvägen 1. Där kan du också lämna den ifylld.

Ett annat BID-projekt i Svärdjöbygden är Svärdsjöstigen längs Svärdsjöns strand från Gruvbacken via Svärdsjö kyrka till Höganäsbadet . Den rekommenderas varmt för både boende och besökande.

Innan BID var ett känt begrepp i Svärdsjö bedrevs åren 2014 – 2016 projektet ”Centrumutveckling” i samarbete mellan fastighetsägarna, Falu kommun, Kopparstaden, Falu Energi och Vatten, Svärdsjö Intresseförening, Borgärdes Vägförening och Trafikverket.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn