En del av Sevrda Svrdsjbygden

Östansjö, Österbyn och Österkvarn

Östansjö, Österbyn och Österkvarn ligger som ett pärlband längs den östra delen av Svärdsjön på vars andra sida Svärdsjö kyrka syns.

Östansjö är en av de äldsta byarna i bygden, nämnd i skrift år 1358. Bebyggelsen var då koncentrerad till området vi idag kallar Tômta. Där arrangeras idag bland annat midsommarfi­rande och kyrkbåtsrodd.

I Östansjö påträffades 1926 vid plöjning i en åker i närheten av sjön en stenyxa från tiden omkring 2 500 år f. Kristus.

Det gamla Bönhuset används som bystuga och det går bra att hyra bagarstugan. Byn utökades successivt österut och under början av 1600-talet etablerades Ös­terbyn, som östra delen av Östansjö by.

I Österbyn finns en välbesökt hockeyrink och elljusspår.

I Österkvarn anlades skvaltkvarnar och så­gar och bosättningarna skedde i samband med storskiftet i mitten av 1800-talet. Idag finns cirka sjuttio hushåll i byarna öster om Svärd­sjön.

W8832006_0611_023907AA Österbyn

Österbyn

W8832007_0603_224339AA Österbyn

Österbyn

 

 

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn