En del av Sevrda Svrdsjbygden

Ön

Ön ligger på södra sidan av Svärdsjön efter landsvägen Borgärdet – Lumsheden.

Önn åsyftas sannolikt i ett tingsprotokoll den 3 november 1597: ”Här Michell Kyrkeherden bjuder upp öön, köpt aff Johan Andersson i Upsale och hans hustru Katarina för 6 skäppund plåtar och kostar 8 pund sölff 7 loo.”

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn