En del av Sevrda Svrdsjbygden

Upprustning av Borgärdets Centrum

Onsdagen den 30 september 2015 påbörjade Borgärdets vägförening upprustningen och ombyggnaden av Centrumvägen och Centrumparkeringen. Entreprenör är NCC.

Borgärdets Centrum 2015-09-30

Borgärdets Centrum 2015-09-30

2015-10-01 16.12.59

Borgärdets centrum 2015-10-01

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrumvägen kommer att byggas om till ett gångfartsområde mellan Industrivägen och förbi ICA´s huvudentré. Gångfartsområdet kommer att få en bredd av 6,5 m. Längs gångfartsområdet har gående företräde framför motorfordon och högsta tillåtna hastighet är 6-8 km/tim (gångfart).

Parkering kommer inte att tillåtas längs gångfartsområdet.

Söndagen den 4 oktober 2015 är sista dagen som parkering är tillåten mot biblioteket, Två frisörer, Veras bageri, Restaurang Sorento, Swedbank, bankomaten och Optikern vid Centrumvägen 1. Fortsättningsvis kan fordon parkera på Centrumparkeringen och under byggskedet kan parkering ske på andra platser nära centrum.

Centrumvägen 2015-10-03

Centrumvägen 2015-10-03

Parkering kommer i framtiden att tillåtas längs fastigheten Centrumvägen 3. Där är det idag förbjudet att parkera.

För en bättre trafiksäkerhet utanför gångfartsområdet kommer parkering mot fastigheten Centrumvägen 2 (ICA-fastigheten) att ändras så att parkering till större delen kommer att ske längs med Centrumvägen.

Centrumparkeringen kommer att byggas om så att den kommer att rymma ytterligare 12 bilar, vilket till viss del kommer att kompensera för de parkeringar som försvinner mot fastigheten Centrumvägen 1. Den parkeringsplats som kommer att ligga närmast ICA-entrén, Swedbank och bankomaten kommer att reserveras som handikapparkering.

Tre belysningspunkter av Centrumvägen och Centrumparkeringen kommer att ersättas med fyra nya belysningspunkter som bättre kommer att belysa gångfartsområdet och Centrumparkeringen.

Kopparstadens ombyggnad av fastigheten Centrumvägen 1 liksom framför fastigheten påbörjades måndagen den 5 oktober 2015. Entreprenör är Byggtjänst.

Ombyggnaden av fastigheten inkluderar biblioteket. Och den offentliga toalett som kommer att byggas i anslutning till biblioteket med egen ingång där biblioteket idag har sin entré. Biblioteket kommer att få en ny entré mot Centrumvägen.

Den omfattande ombyggnaden kommer att medföra att biblioteket kommer att vara stängt fr o m 12 oktober 2015 t o m sista veckan i januari 2016. Under mellanperioden hänvisas låntagare till biblioteken i Enviken, Sundborn och Falun.

Avstängning mot Centrumvägen 1

Avstängning mot Centrumvägen 1 2015-10-05

Rivning av utbyggnad

Rivning av utbyggnad 2015-10-05

 

Till skärmtak och taksarger kommer Kopparstaden att använda en röd genomfärgad betongskiva. Den röda färgen kommer att ha samma färgskala som det är på informationstavlorna i Svärdsjöbygden. Samma röda färg som återfinns i Svärdsjödräkten.

 

 

 

Kopparstaden kommer också att byta ut plattorna framför fastigheten och dessutom utvidgas området 1,5 meter in på den befintliga vägen.

 

 

 

I senare delen av vecka 42, onsdagen den14 oktober – fredagen den 16 oktober, kommer Centrumvägen och Centrumparkeringen att beläggas liksom Borglindsvägarna och delar av Björkvägen och Pålsvägen.

Vecka 44 målas gångfartsområdet och p-rutorna på Centrumtorget, liksom de längsgående p-rutorna på Centrumvägen norr om gångfartsområdet.

Gångfartsområdets början

Centrumvägen och gångfartsområdets början från Industrivägen 2015-10-09

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagen den 16 oktober är Centrumparkeringen och Centrumvägen belagda. Refugerna som avgränsar gångfartsområdet från parkeringen är i huvudsak på plats. Nästa vecka kommer det att bli tydligare var det är förbjudet att parkera. Permanenta barriärelement, så kallade Galtar eller Suggor, bör försvåra trafik framför entrén till ICA. Falu Energi kommer att sätta upp de nya belysningsstolparna i refugerna, så att det blir trevligare, tryggare och säkrare när det är mörkt.

Centrumvägen och Centrumparkeringen norrut 2015-10-16

Centrumvägen och Centrumparkeringen norrut 2015-10-16

Centrumvägen och Centrumparkeringen söderut 2015-10-16

Centrumvägen och Centrumparkeringen söderut 2015-10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdagen den 27 oktober målade NCC’s underentreprenör Cleanosol parkeringsrutorna på Centrumvägen och på Centrumtorget vid ICA-Supermarket.

Handikapparkering vid ICA-Supermarket.

Handikapparkering vid ICA-Supermarket.

 

Onsdagen den 28 oktober 2015 är Centrumvägen och Centrumtorget färdigrestaurerade. Återstår Kopparstaden AB´s fastighet Centrumvägen 1 och området mellan fastigheten och Centrumvägen.

Gångfartområdet från söder

Gångfartsområdet från söder

Gångfartsområdet på Centrumparkeringen

Gångfartsområdet på Centrumparkeringen

Gångfartsområdet mot norr

Gångfartsområdet mot norr

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn