En del av Sevrda Svrdsjbygden

Trafikverket har inlett en åtgärdsvalsstudie genom Svärdsjö

Falu kommun och Svärdsjö intresseförening har till Trafikverket och Region Dalarna lyft behovet av en översyn av väg 850 genom Svärdsjö utifrån de brister och behov som har identifierats i tillgängligheten och trafiksäkerheten. Trafikverket genomför nu en åtgärdsvalsstudie att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs den aktuella sträckan mellan korsningarna väg 850/väg 881 (Boda) och väg 850/väg 888 (Höganäs/Trollnäs).

 

Nedan visas början och slutet av sträckan.

Väg 850 i Boda, söder vägkorsningen väg 850/väg 881 och vägkorsningen vid Liljanskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850 Höganäs/Trollnäs, söder korsningen väg 850/väg 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdagen den 8 mars 2018 hölls en workshop på Hedenborg, med representanter för Trafikverket, Region Dalarna, Falu kommun, Borgärdets vägförening, Svärdsjö intresseförening och konsulten Sweco. Syftet med workshopen var att komplettera den bild som Trafikverket har av nulägesförutsättningarna längs sträckan vad gäller brister och behov, målpunkter och rörelsemönster liksom att samla in förslag till möjliga åtgärder som kan lösa de identifierade bristerna och behoven längs sträckan.

Nedan visas några bilder som är typiska för vägsträckan Boda – Höganäs/Trollnäs.

Väg 850 söder Bodvik

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850, strax söder tätorten Borgärdet och vägkorsningen väg 850/väg 876

 

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850, södra delen genom Borgärdet

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850, söder Svärdsjöskolan

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850, vid Källänge, norr Borgärdet

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850, vid infarten till Svärdsjö kyrka och förskolan Solsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid workshopen kompletterades  den aktuella sträckan med två ytterligare sträckor med brister och behov, nämligen längs väg 876 från korsningen väg 850/876 till infarten till ridhuset i Sveden och längs väg 880 från korsningen väg 850/väg 880 förbi infarterna till Svärdsjö vårdcentral och Gruvbacken. Vid workshopen rådde samsyn om att de oskyddade trafikanterna bör hållas avskilda från de skyddade trafikanterna längs den aktuella sträckan.

Studien kommer att publiceras före midsommar 2018.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn