En del av Sevrda Svrdsjbygden

Svärdsjö Intresseförening levererar

Svärdsjö Intresseförening har beslutat att bilda ett aktiebolag ”Svärdsjö Tankställe AB” för att driva på anläggandet av ett tappställe för drivmedel i Källänge.  Den nuvarande lokaliseringen av DIN-X macken i Borgärdet måste stängas senast 30 juni 2017 av säkerhetsskäl.

Svärdsjö Tankställe AB kommer också att erbjuda intresserade företag att anlägga byggnader för service och möten på den mark som bolaget kommer att förvärva inom kort.

Svärdsjö Tankställe AB kommer också att driva på kommunen för att det trafikområde som finns avsatt i detaljplanen snarast skall anläggas.  Trafikområdet är beläget i omedelbar anslutning till tappstället och avsatt bl.a för långtidsparkering. Dala Trafik har visat stort intresse för möjligheten att utveckla en trafiknod på platsen.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn