En del av Sevrda Svrdsjbygden

Skisstävling – ny tankstation

För att säkerställa en nödvändig servicenivå i Svärdsjöbygden har Svärdsjö Intresseförening tillsammans med andra aktörer verkat för att hitta en lösning på en ny tankstation (bensin och diesel) i snart fem år. En omfattande process som tar lång tid… Falu Kommun föreslår nu i en ny detaljplan för området runt Källänget en plats för en tankstation. Ett förslag som vi är positiva till, mycket också för att den nya detaljplanen öppnar upp även för andra intressanta möjligheter för området som t.ex. samlingslokal, kontor, skola, lokaler för kultur och fritid, hantverk och områden för rekreation, område för trafik med långtidsparkering och byte mellan bil och buss för pendling m.m.

Givetvis är det av stor vikt att en ny tankstation skapas utifrån ett hållbart perspektiv där placering och utformning m.m. inte får påverka bilden av Svärdsjö och vår vackra bygd på ett negativt sätt. Därför startade vi på årets Svärdsjöfest en skisstävling där alla boende (barn, ungdomar och vuxna) i Svärdsjöbygden är varmt välkomna att delta.

Du som vill delta i skisstävlingen ska, senast måndag 24 augusti 2015, lämna in en skiss på hur en tankstation kan se ut i Skärmavbild 2015-08-19 kl. 14.18.32anslutning till Källänget (se skiss ur kommunens förslag till ny detaljplan här till vänster) för att den på ett bra sätt ska smälta in i området. Du får givetvis även i skissen inkludera andra kreativa verksamheter/ områden/ lösningar som kan vara del i ”det nya Källänget”. Skissen lämnar du på Gottboden i Borgärdet. Skriv namn, telefonnummer och e-postadress på skissen.

Alla (seriösa) bidrag belönas med pris!

IMG_3288Delar av bygdens näringsliv har sponsrat tävlingen med ett digert prisbord med jättefina priser. Alla (seriösa) bidrag belönas med pris! Tusen tack till Din-X, ICA Supermarket, Glastjänst, Gottboden, Kakelhuset, Lasse Berghagen, Motortjänst, OT Motor, Rut & Knut, Solängets Blommor & Sånt, Svärdsjö Färg, Svärdsjö Guld & Ur, Svärdsjö Järn, Svärdsjö Radio & TV, Svärdsjö Tryck, Vackra Små Ting.

 

Tusen tack för att du vill vara med och bidra till en levande, attraktiv och välkomnande Svärdsjöbygd!

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn