En del av Sevrda Svrdsjbygden

Seniorboende i Svärdsjö

Efter ett decennium av tystnad återupptas samtalen med Falu kommun om behovet av byggande för seniorer vilket Svärdsjö Intresseförening tycker är bra då det är en strategisk fråga för fortsatt positiv utveckling av Svärdsjö och vår bygd. Att skapa trevliga och attraktiva boenden för våra seniorer med olika behov kommer att frigöra hus och gårdar som gör att vi kan få fler barnfamiljer att flytta hit. Det här är en viktig fråga som är aktuell på landsbygden i hela Dalarna och i hela landet.

Skisser på lämpligt boende

Det underlag utifrån vilket frågan återigen har väckts är 10 år gammalt och i det här läget ett diskussionsunderlag som ett led i att starta en omfattande process. En process som givetvis kommer att innehålla medskapande dialogmöten med representanter för alla beröra parter, boende och föreningar i Svärdsjö m.fl. m.fl.

Det finns i dagsläget ingen färdig situationsplan men förslag till skisser på lämpligt boende utifrån de behov vi i dagsläget ser för fortsatt diskussion. Förslaget gäller en seniorlägenhet på 75,8 kvm i markplan (se skiss nedan).

Intresset är stort

En enkät som har gått ut till SPF och PRO:s medlemmar i början av juni visar att intresset är stort och i dagsläget finns det intresse av 48 boenden/ lägenheter.

Företrädare för Svärdsjö Intresseförening, PRO-Svärdsjö, SPF-Svärdsjö/Enviken skall den 27 juni 2016 träffa politiker och tjänstemän i Falu kommun för att diskutera hur vi kan samverka för att nya seniorboenden ska kunna bli en viktig del  i den fortsatta positiva utvecklingen i vår kommundel. Här kommer vi även att diskutera vilka platser i och runt Borgärdet (för att ha nära till service m.m.)  som kan passa att bebygga för detta ändamål.

Förslaget till plats som väcktes för 10 år sedan ligger på mark nära Borgärdet, omedelbart ovanför väg 876 efter korsningen till Toftbyn (väg 850/876). Ägaren till denna tomtmark vill, då som nu, sälja marken med avsikten att där byggs bostadslägenheter.

Området från Borgärdet mot Toftbyn efter korsningen väg 876/850

Området från Borgärdet mot Toftbyn efter korsningen väg 876/850.

 

 

 

 

 

 

 

Dala Hus förslag till seniorboende 2008

Dala Hus förslag till seniorboende 2008

 

Dala-Hus_skiss_seniorboende_exterior

Dala-Hus förslag till exteriör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information och ev. synpunkter och kreativa idéer kontakta:

Leif Källman, tel. 070-539 01 90 (deltagare i den nyligen skapade arbetsgruppen där även SPF och PRO är med)

 

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn