En del av Sevrda Svrdsjbygden

Pendlarparkering vid Svärdsjömacken

Intresseföreningen planerar för en pendlarparkering vid Svärdsjömacken.

Svärdsjömacken och pendlarparkeringen ligger i anslutning till gamla Källängetskolan, som uppfördes 1893. Svärdsjömackens utformning styrdes av Källängetskolans utformning. Eftersom byggnaden har ett stort bevarandevärde kommer rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser att införas. Det skrev Falu kommun i planbeskrivningen 2015.

Det påverkade utformningen av Svärdsjömacken och det kommer också att påverka pendlarparkeringens utformning. Se förslagsritningen.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn