En del av Sevrda Svrdsjbygden

Nyfiken på Svärdsjös omgivningar, historia, möjligheter och klimat

Svärdsjöbygden är med sina många berg, sjöar och vattendrag bekant som en av Dalarnes vackraste bygder. Svärdsjö socken, som nämnes 1357 i Dalarnes dombok, omfattade även Sundborn och Enviken.

För att öka försörjningsmöjligheterna för befolkningen vid missväxt och hungersnöd bildades besparingsskogar i Dalarna och Hälsingland på 1870- och 1880-talen. Besparingsskogarna har genom åren bidragit till skolor, kommunhus, vägar och järnvägar och bidrar fortfarande till bygdens utveckling. På 1880-talet vägrade staten hjälp mot den nöd som orsakats av missväxt.

Med Svärdsjö som bas har du nu tillgång till en stor och varierad arbetsmarknad, med en pendlingstid på 1 timme med personbil.

Falun når du på 25 minuter, Borlänge på 40-45 minuter, Hofors på 42 minuter, Säter på 52 minuter, Sandviken på 50-55 minuter, Hedemora på 55 minuter och Rättvik på 60 minuter. Valbo når du på 62 minuter, Leksand på 65 minuter och Gävle på 70 minuter med personbil. I de uppräknade tätorterna (centralorter/serviceorter) bor 217 000 invånare, varav 48 % i Dalarna och 52 % i Gästrikland.

Med buss/tåg nås bara Falun (37 900 inv.) och Borlänge (42 800 inv.) inom restiden 70 minuter.

Med Svärdsjö som bas får du också fin natur, med många sjöar och vattendrag och överhuvudtaget en trevlig livsmiljö. Du får en utbyggd digital infrastruktur, ett upprustat och väl underhållet statligt vägnät. Du får tillgång till skolor t o m årskurs 9, vårdcentral, tandläkare, apotek, bibliotek, ett stort utbud av affärer, äldreboenden, lokaler för fritid och möten etc.

Du får nära till högskolorna i Falun, Borlänge och Gävle och nära till länslasarettet i Falun.

Svärdsjöbygden, som är belägen på nordsvenska höglandets gräns åt söder, har ett klimat, som mera liknar Norrlands än Svealands. Om klimatet skrev Karl Linge att man på två meters djup funnit hasselnötter i ett myrtag vid Åg, ett tecken på för mycket länge sedan rådande mildare klimat.

Du kan läsa om klimatet i Falun från 1860  t o m 2018 och notera att temperaturerna varit i stort sett oförändrade de senaste 70 åren bortsett från att vintrarna varit mindre stränga och somrarna obetydligt svalare de senaste 28 åren (inom SMHI klimatperiod 1991-01-01 – 2020-12-31).

Vill du läsa hela texten kan du klicka här.

 

 

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn