En del av Sevrda Svrdsjbygden

Nytt tankställe i Källänge godkänt av MSN

Planerna för bl a nytt tankställe i Källänget i Svärdsjö godkändes för antagande i kommunstyrelsen och fullmäktige vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 25 november 2015.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn