En del av Sevrda Svrdsjbygden

Stöd bygget av en ny byamack!

Här hittar du foldern som denna text bygger på och som kommer delas ut till alla boende och företag i bygden

Enkäten som ett stort antal Svärdsjöbor har svarat på (tack till alla er) visar att 99,7% är eniga om att en ny byamack är nödvändig i Svärdsjöbygden då Din-X måste stänga sista juni i år då den ligger i tätbebyggt område. Intresseföreningens åsikt har alltid varit att en ny byamack är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av bygden. Drivmedel behövs till bilar, båtar, traktorer, fyrhjulingar, gräsklippare och motorcyklar m.m. m.m. Enligt svaren är mer än 75 % beredda att bidra ekonomiskt till bygget av den nya macken som kommer att kosta nästan 3,5 mkr att bygga. Enkäten visar även att nästan hälften önskar en tvätthall. Dessvärre är kostnaden för en miljövänlig tvättanläggning nästan lika stor.

 

Byamackens bidrag till fortsatt utveckling av bygden

Gulf kommer att bli varumärket och drivmedel kommer att levereras från Gävle hamn.

Då det inte finns någon entreprenör som är beredd att bygga den nya bensinstationen så kommer Svärdsjö Intresseförening genom det nybildade helägda “dotterbolaget” Svärdsjö Tankställe AB att bygga och driva macken med bensin och förhoppningsvis fossilfri diesel (HVO). Ambitionen är även att senare komplettera med en servicebyggnad så att vi i bygden får en till mötesplats och en bemannad mack. Om vi lyckas med det får framtiden utvisa. Målet för Intresseföreningen är att driva macken på ett lönsamt sätt med hjälp av ideella krafter och bra inköpskanaler. Varje krona i bidrag eller vinst kommer att användas för att utveckla Svärdsjöbygden.

 

Nya byamacken kräver en finansiering med 3,5 mkr

För att finansiera bygget av byamacken krävs bidrag från bl.a. Länsstyrelsen. Falu Kommun har redan beviljat 400 tkr till macken genom s.k. KDU-medel. En förutsättning för att få medel från Länsstyrelsen och kommunen är att Intresseföreningen äger tankanläggningen i minst 5 år. Därför är det inte möjligt med delägarskap eller försäljning av andelar f.n. Däremot är det nödvändigt för bygget att Intresseföreningen kan få ekonomiskt stöd från oss som bor och driver företag i bygden. För att nå full finansiering behövs tillskott med 1,5 mkr i bidrag eller lån. Vi har alla olika förutsättningar att bidra till macken. Därför kan vi erbjuda olika alternativ.

 

Stora möjligheter med olika finansiella lösningar

I Svärdsjöbygden är vi nästan 4 500 bofasta. Med alla turister och hemvändare är vi troligen, i snitt, 5 000 personer. Sveriges befolkning lånar i genomsnitt in 150 tkr per person till bankerna. Omräknat till Svärdsjöbygden lånar vi tillsammans in, teoretiskt sett, 750 mkr till bankerna – utan ränta. Men vi betalar avgifter! Om vi i stället skulle bidra med bara 1 % av inlåningen till nya macken så blir det 7,5 mkr. Det skulle räcka till både mack och tvättanläggning. Svaren från enkäten ger en fingervisning om att de som svarat är beredda att bidra med i runda slängar 450 tkr. Kan macken även erbjuda fossilfri diesel kan det givetvis öka intresset än mer.

 

Hur kan du eller ditt företag tänka er att stödja bygget av byamacken?

12 % av de som deltog i enkäten var beredda att bidra med mer än 1 000 kr och 4% med mer än 5 000 kr vilket visar att intresset är stort och alla bidrag är varmt välkomna. Bidrag kan lämnas som engångsbelopp eller flera gånger under året om det passar dig bättre.

Vill du lämna ett bidrag med valfritt belopp till Svärdsjö Intresseförening kan du göra det genom en insättning på bankgiro 5668-9045 eller Swish 123 056 55 72. Alla bidragsgivare kommer att anges på www.svärdsjö.se och på informationstavlan vid macken så glöm inte att skriva ditt namn!

 

Vill du låna ut medel till Svärdsjö Tankställe AB?

Du eller ditt företag kan även bidra till nybygget med ett räntefritt lån till Svärdsjö Tankställe AB med en första återbetalning efter 5 år med 20 % årligen vilket betyder att hela beloppet är återbetalt efter 10 år. Lånet överförs till Bankgiro 5154-2991 eller Swish 123 511 62 72 (har du frågor om detta så tveka inte att kontakta oss, se uppgifter nästa sida). Minimibeloppet för lån är 3 000 kr. Flera lån har redan lämnats till bolaget med 5 000 kr resp 10 000 kr. Alla långivare kommer att få sin plats på informationstavlan vid macken och även på www.svärdsjö.se.

 

Vill ditt företag köpa en reklamplats vid nya byamacken?

Med tanke på att den nya bensinstationen blir en ny mötesplats med många besökare så finns möjlighet för butiker och företag att boka reklamplats där. Tanken är att det ska finnas en belyst informationstavla där en del av tavlan upplåts för reklamskyltar. Format på reklamskylten är liggande A3. Reklamplatsen bokas för 5 år. Du betalar 4 000 kr per år eller 16 000 kr som förskottshyra för hela perioden. Boka platsen via leif.kallman@hotmail.se. Svärdsjö Intresseförening fakturerar hyran.

 

Oavsett hur du eller ditt företag vill stödja bygget av nya byamacken så är alla bidrag varmt välkomna (och en förutsättning för oss att gå i mål med bygget)!

 

Hör av dig om du har idéer eller frågor och funderingar

Har du möjlighet att lämna ett större bidrag eller lån eller har du frågor eller idéer så kontakta gärna Leif Källman, tel. 070-539 01 90 alt. leif.kallman@hotmail.se . Du kanske även vill diskutera andra önskemål eller särskilda villkor.

 

Varmt tack till alla er som redan nu bidragit eller lämnat lån till nya byamacken!

 

Korta fakta om nya byamacken:

 • Byggs och drivs av Svärdsjö Intresseförenings helägda dottebolag Svärdsjö Tankställe AB.
 • Eventuellt överskott går till fortsatt utveckling av bygden.
 • Markområdet nedanför Källängeskolan som ska anläggas är 3 000 kvm.
 • Krav på bärighet för tunga fordon, t ex timmerbilar och bussar.
 • Under mars-maj utförs markarbetena.
 • Under juni färdigställs tankanläggningen med pumpar och kringutrustning.
 • Tankstationen ska vara färdigställd och intrimmad för öppning 30 juni.
 • 2 bilar kan tanka samtidigt i vardera bensin 95 och diesel/HVO.
 • Ovanjordslösning alt. underjordstankar bestäms efter inkomna anbud.
 • Gulf blir varumärket och drivmedel levereras från Gävle hamn.
 • Asfaltering görs under sommaren i samband med beläggning av väg 850.
 • I framtiden siktar vi på en service- eller butiksbyggnad centralt på tomten.
Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn