En del av Sevrda Svrdsjbygden

Ny asfaltbeläggning Falun – Svärdsjö i sommar

Reviderad 2017-03-21

Trafikverket kommer under sommaren 2017 att förse väg 850 Falun – Svärdsjö – Höganäs med ny asfaltbeläggning.

Entreprenören NCC börjar asfaltera från Falun första veckan i maj och kommer att vara färdiga vid Höganäs i mitten av augusti.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn