En del av Sevrda Svrdsjbygden

Nu kan du ta cykeln på bussen

Dalatrafiks ledning informerade kommunbygderådet vid ett möte i Egnellska huset 2016 – 02 – 15 att:

Du kan ta med cykeln när du åker landsbygdsbuss.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn