En del av Sevrda Svrdsjbygden

Insamling till byamacken

Vare sig du bor i bygden, är en tillfällig besökare eller känner för Svärdsjöbygden kan du göra en insats genom att bidra med valfritt belopp till byamacken.

Bygden behöver ditt stöd

 

 

 

 

 

 

 

 

Gåvor till byamacken uppgick till 66 510 kronor vid månadsskiftet maj/juni månad 2017.

Räntefria lån under en period av 5 år uppgick till 50 000 kronor vid månadsskiftet maj/juni månad 2017.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn