En del av Sevrda Svrdsjbygden

Fiberutbyggnad på Faluns landsbygd.

Bredbandsgruppen – Falu kommun har inbjudit By- och Intresseföreningar till ett informations- och diskussionsmöte om fiberutbyggnad onsdagen 18 mars.

Av programmet framgår att andra tekniker behandlas bara kort och när det gäller kostnader nämns bara vilka stödformer det finns och hur vi bygger ut tillsammans.

Däremot nämns inget om priset för anslutning. Priset för att ansluta till fiber varierar mellan 10 000 och 35 000 kronor, men 20 000 kronor är ett vanligt pris. I Ornäs betalar villaägarna 14 000 kronor.

Privatekonomiskt är det en stor utgift för många. Man kan ifrågasätta varför hushållen ska betala så mycket för viktig infrastruktur när man också betalar skatt. Ur samhällssynpunkt kan fiber exempelvis bana väg för e-hälsolösningar inom vården av äldre i framtiden. Det sänker kostnader som annars hamnar på skattsedeln i slutskedet. Det är viktigt att man inte kastar in jästen efter degen utan gör offensiva satsningar.

Enligt en arbetsgrupp vid Landsbygdsriksdagen 2014 bör ”Pengarna prioriteras på landsbygden och infrastrukturen, inte på stora arenor, lokaler, badhus i städerna”. Fler exempel finns på stora satsningar i Falu tätort som inte har med den viktiga infrastrukturen att göra. Det är en viktig uppgift för kommunpolitikerna att prioritera rätt för hela Falu kommun och inte enbart för Falu tätort.

Nyttan av infrastrukturinvesteringar är primärt en funktion av det arbete som de sparar in. Att företag sparar in på arbetstid med bredbandsfiber är oomtvistligt. Oomtvistligt torde också vara att Falu kommun kommer att spara in arbetstid inom hemvården när e-hälsolösningar är utbyggda.

Nu finns informationen från mötet på vår hemsida och dessutom allmän information om snabba och pålitliga bredband.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn