En del av Sevrda Svrdsjbygden

Källängetskolan, tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö.

Falu kommun hade vecka 522 kallat till samrådsmöte om en ny detaljplan för området vid Källängetskolan. Samrådsmötet ägde rum i Svärdsjö bibliotek den 1 juni 2015 klockan 18.00 – 19.00.

Från kommunen deltog kommunalrådet Jonny Gahnshag, planarkitekten Erik Folkesson Blom och näringslivs-/landsbygdsutvecklare Joanna Stridh.

Intresseföreningen kommer att lämna positiva synpunkter på det presenterade förslaget under augusti månad 2015. Källänget kan bli ett av Svärdsjös framtidsområden.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på www.falun.se/planerjustnu

Nu återstår för en kreativ företagare att se de goda möjligheterna av en  tankanläggningsetablering i Svärdsjöbygdens centralort. I direkt anslutning till bensinstationsområdet kommer ett område att avsättas för långtidsparkering med elbilsladdningsstation, återvinningsstation och ett minirescenter, en s k trafiknod. Källängeområdet som  ligger 700 meter från centrum kommer att ge intressanta möjligheter för en kreativ företagare. Bredbandsfiber finns redan i den näraliggande Källegården.

Svärdsjö tätort ingår i den gemensamma översiktsplanen för FalunBorlänge som antogs i juni 2014. I den framgår att de samhällsinsatser som stärker förutsättningar för boende och verksamheter på landsbygden ska prioriteras i vissa serviceorter. Svärdsjö (Borgärdet) är en prioriterad serviceort.

Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunen under 2016 och genomföras inom 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

Dispensen att bedriva drivmedelsförsäljning vid nuvarande tappställe upphör att gälla 31/12 2016 och då skall en ny anläggning stå färdig att tas i bruk i Källänget.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn