En del av Sevrda Svrdsjbygden

Svärdsjö intresseförenings största projekt någonsin

Planerna på ett alternativt tankställe har funnits i Svärdsjö under flera år och länge såg det ut som att en privat aktör skulle satsa på en ny station. Men de privata aktörer som varit aktuella har dragit sig ur, en efter en.

Därför kommer intresseföreningen att köpa mark från Falu kommun inom den detaljplan som vann laga kraft i slutet av 2015 och där i första steget etablera ett tappställe för bensin och diesel.

Att saken brådskar beror av att det nuvarande DIN-X tappstället i Borgärdet inte får användas efter den 30 juni 2017 av brandsäkerhetsskäl. Räddningstjänsten kommer inte att medge dispens efter 2017-06-30.

Den nya placeringen av tankstället i Källänge uppfyller de krav och rekommendationer som finns kring en ny etablering ur både risk-, miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Intresseföreningen ska etablera tappställe i egen regi i Källänge

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn