En del av Sevrda Svrdsjbygden

Hyreskooperativ med 40 bostäder planeras i Borgärdet

Anders Hansson, född i Boda i Svärdsjö, planerar för 40 nya lägenheter för äldre i närheten av Hedenborg, Församlingsgården och Borgärdets centrum.

Det kommer att bli ett hyreskooperativ. Det håller priserna nere säger Anders Hansson.

Projekteringen är igång.

Hela artikeln kan läsas i Falu Kuriren onsdag 24 mars 2021. 

Se även Anders presentation på facebook

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny