En del av Sevrda Svrdsjbygden

Två steg närmare en ny tankstation i Svärdsjö

Svärdsjö Intresseförenings helägda bolag, Svärdsjö Tankställe AB, har köpt ett 3000 kvadratmeter stort område i Källänge av Falu kommun.

En situationsplan har tagits fram som beskriver hur området ska disponeras.
Trafikverket beslutade 2017-02-09 bevilja tillstånd för anslutning av enskild körväg från fastigheten till väg 850 i enlighet med situationsplanen i vår ansökan.

I ett första steg ska markområdet iordningställas.

I nästa steg ska bolaget etablera en tankstation på området.

I framtiden finns planer på att bygga en service- eller butiksbyggnad på tomten.

Ett område har även avsatts för att möjliggöra en tvättanläggning.

Situationsplan med ny infart, mack och framtida byggnader.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn