En del av Sevrda Svrdsjbygden

Borgärdets Vägförening påbörjar 2021 ett femårigt upprustningsprojekt för vägarna i Borgärdet

De vägar som ska upprustas 2021 är Aspvägen, Ängsvägen, Hagvägen och delar av Centrumvägen.

Falu kommun skriver i sitt beslut; ”Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har beslutat om ett upprustningsbidrag för att ni
ska kunna rusta upp era enskilda vägar i enlighet med gällande upprustningsbidragsmodell framtagen 2021-01-05.”

Bidragsprocent från Falu kommun är 60 %
Medlemmarna i Borgärdets Vägförening får betala 40 %

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny