En del av Sevrda Svrdsjbygden

Bidrag till blomsterutsmyckning m m i Borgärdet

Borgärdets Vägförening ansökte förra året om bidrag ur Stiftelsen Samfond K1  för bland annat blomsterutsmyckning, julgran och ny belysning till densamma samt utökad vård av grönytor i Borgärdet.

Falu kommunalfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-01-28 om ett bidrag på 40 000 kronor att lämnas till Borgärdets Vägförening.

Anm. Samfond K 1 har till ändamål att lämna bidrag till:

a) vård av kulturellt värdefulla byggnader

b) andra kultur- och miljövårdande åtgärder samt

c) parkvård utöver normal kommunal standard

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny