En del av Sevrda Svrdsjbygden

Aktivitetspark Gropen på HEA

Gropen Svärdsjö – en urban aktivitetspark och grön mötesplats på landsbygden

Det händer mycket i Svärdsjö och vi är många som vill vara med och bidra till Svärdsjös positiva utveckling. Det är betydligt fler som vill flytta hit, än som flyttar härifrån. Många vill bo i Svärdsjö.

Svärdsjö har med sin närhet till två större städer och sina sagolika naturmiljöer en stor dragningskraft, men också en unik centrumkärna, där antalet butiker fortsätter att öka till skillnad från andra jämförbara tätorter. Senaste året har exempelvis tre nya kaféer öppnat och mycket är på gång. Den upprustade Svärdsjöstigen längs Svärdsjö sjölinje är ett av flera lyckade projekt de senaste åren. En positiv anda råder.

Och nu finns idéer om en aktivitetspark i centrala Borgärdet, inte långt från Hedenborg.

Projektbeskrivning – Gropen Svärdsjö 2021[6189]

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny