En del av Sevrda Svrdsjbygden

Leaderprojekt

Pendlarparkering

Syftet med projektet är att skapa en pendlarparkering med bra service såsom ladd-stolpar för elbilar, motorvärmare, cykelställ med möjlighet till laddning av el-cykel samt uppvärmt väderskydd vid busshållplats.

Kommunikation och infrastruktur
Dalälvarnas Utvecklingsområde, lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med finansiering från Landsbygdsfonden.

Bilder från anläggningen

Borttagning av markvegetation och jordmån
Terrassering, markförstärkning och lager i mark
Underlag för väderskydd och cykelställ
Pendlarparkering, busslinga och busshållplats
Framtida busshållplats och cykelparkering
Svärdsjö kyrka och Svärdsjömacken norr om pendlarparkeringen och busslingan.
Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny