En del av Sevrda Svrdsjbygden

Kyrkbyn

Kyrkbyn ligger några hundra meter från kyrkan i direkt anslutning till Källänget och Borgärdet. Kyrkområdet sträcker sig från Källänget förbi kyrkan, komministergården, prostgården, Gammelgården och det välbesökta Höganäsbadet vid Svärdsjön.

Under 1700-talet var folket i bygden tvungna att hålla 16 kyrkbåtar i Svärdsjön för att frakta folket från byarna till kyrkan vid högmässa och andra högtider. Att kyrkoherden hade stor makt även över trafikkulturen framgår av ett protokoll från Tofta 1753. ”Kyrkoherden förmante folket att skicka sig vackert på vägar och köra ur vägen, när de äro utan lass, och ingen anledning till oskick giva.”

Svärdsjö kyr­ka har sitt ursprung från 1200-talet. Före 1200-talet hade bygden lytt under Torsångs kyrka. Den nuvarande kyrkan byggdes under 1300-talet men blev inte riktigt färdig förrän 1405 och har sedan dess byggts till flera gånger, den senaste 1873. I den nuvarande kyrkan finns bevarade kalk­målningar från om­kring 1500.

Första gången man hör talas om Svärdsjö kyrkklockor är 1531 och klockstapeln nämns första gången 1623.  Klockorna flyttades till den nya tornbyggnaden när tornbygget fullbordades 1873 och kyrkan fick sin nuvarande form.

Att bygga en kyrka tillkom genom samfällt arbete från sockenmännens sida, vilket framgår av kristnubalken i Dalalagen: ”Bönder förde stock och sten och grovo grundval och byggde kyrka”. Karl Linge skriver 1929: ”Men sällan hör man i vår tid talas om det stora arbete, som den tiden utfördes av menige man med till synes små medel, då kyrka reste sig vid kyrka.”

2011-05-09 015 Beskuren

Svärdsjö kyrka

Gammalt flygfoto över Svärdsjö kyrka med Österbyn i bakgrunden

Gammalt flygfoto över Svärdsjö kyrka med Österbyn i bakgrunden

Vid Gammelgården, som invigdes 1931, inbjuder Svärdsjö Hembygdsförening till trad­itionsrikt midsommarfirande med Svärdsjö spelmanslag, festtåg från prostgården, stång­resning, sång och dans, Svärd­sjökvällar med glöd­stekt sill, hantverkare och uppträdanden i juli och vintertid stämningsfullt adventskaffe i stearinljusens sken.

2013-06-21 004 Beskuren

Midsommarfest på Gammelgården

I skulptören Arvid Backlunds hem arrangeras utställningar, konserter och föredrag under sommaren.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn