En del av Sevrda Svrdsjbygden

Kartor över Svärdsjö, Svärdsjöbygden och Falu kommun m.fl.

Tätorten Svärdsjö (Borgärdet) är ett detaljplanelagt område med enskilt huvudmannaskap. Borgärdets Vägförening är den samfällighet som sköter tätortens vägar, cykel-/gångvägar, centrumparkeringen och allmänna grönområden inom tätorten.

På kartan är informationstavlan vid Svärdsjömacken markerad med ”Här är du”.

I tätorten bor det >1400 personer.

Tätorten Svärdsjö (Borgärdet) med näraliggande orter.

Det enskilda huvudmannaskapet finansieras av fastighetsägarna i tätorten Svärdsjö, till skillnad från i Falu tätort där det kommunala huvudmannaskapet finansieras med skatt.

En annan skillnad är att i områden med kommunalt huvudmannaskap ingår att sköta vägar/gator, grönområden etc. till fastställd standard. I områden med enskilt huvudmannaskap finns ingen fastställd standard. Det medför ofta en lägre standard i områden med enskilt huvudmannaskap än i områden med kommunalt huvudmannaskap.

Genomfarterna i tätorten/tätorterna finansieras av Trafikverket och Region Dalarna och sköts av Trafikverket.

I tätortsområdet Svärdsjö ingår tätorterna Bengtsheden/Boda, Linghed och orterna Arnbo, Boränget Sveden, Gårdvik, Hillersboda, Holmsveden, Hökviken, Kyrkbyn, Källänge, Liljansnäs, Linghed östra, Böle, Isala, Österkvarn och Ön.

På kartan är Svärdsjömacken markerad med ”Här är du”.

Inom tätortsområdet bor det ca 3000 personer.

Tätortsområdet Svärdsjö

I tätortsomlandet Svärdsjö ingår tätorterna Bengtsheden/Boda, Enviken, Linghed, Toftbyn och orterna Arnbo, Boränget Sveden, Gårdvik, Hillersboda, Holmsveden, Hökviken, Kyrkbyn, Källänge, Liljansnäs, Linghed östra, Böle, Isala, Österkvarn, Ön. Dessutom ingår orterna Backa, Enviksbyn, Gråsala, Hedsveden, Holvret, Hunsen, Kvarntäkt, Lingheds Änga, Lurbo, Långnäs, Ljusnäs, Näsänget, Rupstjärn, Storsveden, Sundänget, Vintjärn, Yttertänger och Ågsbruk.

På kartan är Svärdsjömacken markerad med ”Här är du”.

Inom tätortsomlandet bor ca 5000 personer.

Tätortsomlandet Svärdsjö

Kartan visar den största delen av Falu kommuns norra del. Marnäs är Envikens östra del och Svabensverk är Envikens nordligaste ort. Svartnäs är Svärdsjöbygdens nordöstligaste ort och Lumsheden är Svärdsjöbygdens sydöstliga ort.

På kartan är Svärdsjömacken markerad med ”Här är du”.

Inom området bor ca 6000 personer.

Den nordligaste delen av Falu kommuns norra del

Kartan nedan visar Falu kommun, delar av kommunerna Borlänge, Hedemora, Leksand och Rättvik i Dalarna och delar av kommunerna Ovanåker, Ockelbo och Hofors i Gävleborgs län. Svärdsjöbygden visas med grön bakgrundsfärg och resten av Falu kommun visas med gul bakgrundsfärg.

På kartan är Svärdsjömacken markerad med ”Här är du”.

Inom området bor >125 000 personer.

Falu kommun med näraliggande områden/orter

Enligt SCB hade Falu kommun 58 460 invånare den 31 mars 2018.

Falun

Den största tätorten Falun hade 37 900 invånare 2017.

Teckenförklaring

Sevärdheter

QR-koder

Text: Rune Fredriksson

Kartor: Producerade av Falu Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Mät och karta. Beställda och finansierade av Svärdsjö Intresseförening.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn