En del av Sevrda Svrdsjbygden

Kalendarium sommaren 2020

Kalendariet är en del av broschyren Upplev Svärdsjöbygden som finansieras av näringslivet i Svärdsjöbygden.

Kalendariet för sommaren 2020 är inte färdigt.

Om Sevärda Svärdsjöbygden

Begreppet Sevärda Svärdsjöbygden växte fram under det utvecklingsarbete som vi genomförde tillsammans i Svärdsjöbygden under 2012 och 2013 vars syfte var att göra vår bygd än mer levande, attraktiv och konkurrenskraftig. Svärdsjöbygden, som motsvarar f.d. Svärdsjö kommun, omfattar vår vackra bygd från Svartnäs i norr till Bengtsheden i söder och från Lumsheden i öster till Toftbyn i väster och Linghed i nordväst. Tillsammans har vi mängder av trevliga och spännande upplevelser att bjuda, både till dig som bor i bygden och till dig som besöker oss för en kortare eller längre vistelse. Oavsett vilket är du varmt välkommen att gästa aktiviteterna som finns listade i kalendariet.

I översiktsplanen FalunBorlänge som antogs i juni 2014 utpekas Svärdsjöbygdens centralort – Borgärdet – som prioriterad serviceort.

Om Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd

För att tillsammans fortsätta den viktiga utvecklingen av Sevärda Svärdsjöbygden bildade vi 2013 Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd. I rådet sitter representanter för Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Svartnäs Intresseförening, Svärdsjö Intresseförening, Vintjärns Intresseförening och Tofta Bygdeförening. Rådets huvudsakliga uppdrag är att skapa förutsättningar för ökad inflyttning, ett än mer konkurrenskraftigt näringsliv och en stärkt samhällsservice i Svärdsjöbygden. På kort sikt handlar det om att göra vår vackra bygd än mer attraktiv för besökare, boende, företag och föreningar.

Kalendarium sommaren 2020 publiceras inom kort.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn