En del av Sevrda Svrdsjbygden

Isala

Swen i Issellia, bekant från Gustav Vasas äventyr i Svärdsjö, var 1539 – 1555 ensam skattebonde i denna by, som sannolikt uppodlats under medeltiden. Sven efterträddes av sina söner Grels eller Gregz och Alff Svensson. Sven i Isälia omnämnes som en av ”Suerdesiö Timbermen” i ”Anders Perssons Rekenskap för Kopparbergett och Öster Dalarna Anno 1557”. Han hade arbetat ”hos mester Jören på konsten wed gruffuan” för 1 öre och 6 penningar om dagen.

Den nyrenoverade Isala-Böle bygdegård i tidigare Isala småskola är navet i de båda byarnas sociala gemenskap och kan hyras vid behov.

Bygdegården pryds av en sex meter lång och närmare två meter hög bytavla i textil. Den är tillverkad av Böle- och Isalakvinnor och visar bygden och verksamheter i de två byarna.

I Isala finns också en jaktskyttebana som används av många av Svärdsjöbygdens jägare. Här börjar även vand­ringsleden Isala-Åg som är en del av Järnets väg.

Men Isala är framför allt bekant för att Isala kungslada/Isala lada ligger här, på sin ursprung­liga plats, där tre grusvägar möts.

I ladan tröskade Gustav Eriksson Vasa med dräng­arna på den gård, där bondmoran, sysselsatt med julbaket, gav honom ett slag i ryggen med brödspa­den för att för­villa de danska förföljarna år 1520. De skulle luras att tro att han var en simpel dräng och inte adelsmannen och upp­rorsmakaren, som skulle komma att bli Sveriges kung Gustav Vasa.

Till­sammans med kungsladan i Rankhyttan och Ornäs­loftet är Isala lada nation­almo­nument sedan år 1668. Gustav III ville synliggöra sitt släktskap med Gustav Vasa och be­ställde en storslagen min­nessten i älvdalsporfyr, som kom på plats år 1795.

Besökarna un­der 1700- och 1800- talen var ofta kringvandrande stu­denter, som följde kungen i spåren med historieboken som resehandbok.

Några av alla de människor, som under år­hundarenas lopp har besökt ladan har karvat in datum, årtal och initi­aler i det åldriga timret. Isala kungs­lada visar spår av Sveriges historia under fem århundraden.

w850 Kungsladan Isala 990828

Isala Kungslada

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn