En del av Sevrda Svrdsjbygden

Utvecklingsrådet

Begreppet Sevärda Svärdsjöbygden växte fram under det utvecklingsarbete som vi startade tillsammans våren 2012. Syftet var att göra vår bygd än mer levande, attraktiv och konkurrenskraftig. Svärdsjöbygden, som motsvarar f.d. Svärdsjö kommun, omfattar vår vackra bygd från Svartnäs i norr till Bengtsheden i söder och från Lumsheden i öster till Toftbyn i väster. Tillsammans har vi mängder av trevliga och spännande upplevelser att bjuda, både till dig som bor i bygden och till dig som besöker oss för en kortare eller längre vistelse.

För att tillsammans fortsätta utvecklingen av vår gemensamma bygd bildade vi 2013 Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd. I rådet sitter representanter från Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Svartnäs Intresseförening, Svärdsjö Intresseförening, Vintjärns Intresseförening och Tofta Bygdeförening. Tillsammans ska vi göra vår vackra bygd än mer attraktiv för besökare, boende och företag och föreningar. Vill du vara med i detta spännande arbete är du varmt välkommen!

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn