En del av Sevrda Svrdsjbygden

Intresseföreningen

Svärdsö Intresseförening ska ta till vara och utveckla de förutsättningar som finns samt bidra till framtidstro och livskraft i Svärdsjö genom att:

 • Fungera som ett forum för samverkan mellan föreningar, handel, kulturyttringar, näringsliv och olika lokala intressegrupper
 • Främja boende, nyetablering och nyskapande i Svärdsjö 
 • Medverka till aktiv marknadsföring av Svärdsjö 
 • Bevaka samlade intressen gentemot kommunala organ, myndigheter och andra centrala instanser

Det här är våra olika arbetsgrupper (du är varmt välkommen att vara med i någon eller flera…) 

 • Centrumtrivsel & event (Svärdsjöfesten, Håll Svärdsjö Rent m.m.)
 • Strategisk centrumutveckling
 • Bygdeutveckling
 • Gruvbacken och kanotleden
 • Svärdsjöstigen
 • Attraktivt trygghetsboende (i samverkan med PRO och SPF)
 • Barn & unga 
 • Bygdepeng (på uppdrag av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog)
 • Pendlarparkeringen (invid Svärdsjömacken)
 • Näringslivsutveckling (företagarfrukostar m.m.)

Vi vill utveckla Svärdsjö tillsammans med dig! Tveka inte att höra av dig till Peter Johansson (ordförande), tel. 070-304 55 46, om du vill delta i någon av våra arbetsgrupper eller vill engagera dig på något annat vis

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn