En del av Sevrda Svrdsjbygden

Infrastruktur

Landsbygdsvägarna är en viktig del av infrastrukturen och de är en förutsättning för att hålla ihop landet.

Sverige hålls ihop genom åtgärder som förbättrar långsiktiga förutsättningar för jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för att företagen ska kunna verka i hela landet och lätt kunna hitta personal med rätt kompetens samt att kunna transportera gods och kunder över hela landet.

Förbättrade kommunikationer gör att människor i hela landet lättare kan pendla till och från arbetet vilket också ökar möjligheterna att välja bostadsort.

Transportsystemets utformning, drift och användning ska främja en hållbar utveckling.

Infrastruktur knyter ihop landet och är en central förutsättning för en växande ekonomi.

Sveriges geografiska läge förstärker dessutom betydelsen av en bra infrastruktur.

Källa: Regeringens nyhetsbrev 2014-04-24

Vägar och transporter

Bredband med hög hastighet, hög stabilitet och säkerhet är också en viktig del av den nya infrastrukturen liksom ökad digitalisering av samhället.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn