En del av Sevrda Svrdsjbygden

Hillersboda

Hillersboda ligger cirka fyra kilometer från Borgärdet och var ursprungligen fäbod åt bön­derna i Bengts­heden och Boda, vilka haft sina fäbodställen på var sin sida av Hillersbodabäcken. Den äldsta gården i byn sägs vara Bäverns.

En större utflyttning hit från nämnda byar skedde under storskiftet. Namnet Hillersboda sägs ha uppkommit av pluralen ”hillår eller hyllor, som använts för att beteckna de närliggande bergen, ”Bo Hällbärge”, vilket äger avsatsliknande bildningar. Möjligt är dock även, att första leden härleder sig från ett namn på person eller djurnamnet iller.

Hillersboda

Hillersboda

Orten ligger som i en gryta omgiven av tre höga berg och omfattar sla­lombacken Svärdsjöliften där många, särskilt barn och ungdomar i byg­den, har kastat sig utför backen.

Under 1930-talet startade boende på orten sågverksindustri, som fortfarande är i gång.

Mellan Hillersboda – Boda på Liljans norra strand ligger Dalagården. Dalagården – Kristen samverkan (DKS) ligger på ett naturskönt område mot Liljans strand.

Från Liljans is ses Dalagården till vänster i nedanstående bild. Rakt fram ligger Hillersboda och i högra delen av bilden syns vindkraftverket på Bengtshedsåsen.

På Liljans is mot Hillersboda

På Liljans is mot Hillersboda

Från Boda/Bengtsheden syns Hillersboda mot Gullberg och Bengtshedsåsen från sjön Liljan på sommaren.

Hillersboda i bakgrunden från Liljan/Boda.

Hillersboda i bakgrunden från Liljan/Boda.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn