En del av Sevrda Svrdsjbygden

Globala kalenderposter

Lumsheden - Årsmöte Lumshedens Vattenledningsförening

2021-04-05 kl 17:00

ÅRSMÖTE
Lumshedens Vattenledningsförening

Måndag den 5 april kl 16.00
Mötet hålls corona-anpassat i Åsgården (stora salen)

Dagordning
Godkännande av ny bokslutsförrättare
Godkännande av ny medlemsavgift samt extra utdebitering
Ombildande av föreningen till samfällighetsförening
I övrigt dagordning enligt föreningens stadgar

OBS!   Viktigt att medlemmarna närvarar vid detta möte med tanke på de viktiga extra beslut som skall tas utöver ordinarie dagordning.

Styrelsen

Lumsheden - Årsmöte Lumshedens Vattenledningsförening

2021-04-05 kl 17:00

ÅRSMÖTE
Lumshedens Vattenledningsförening

Måndag den 5 april kl 16.00
Mötet hålls corona-anpassat i Åsgården (stora salen)

Dagordning
Godkännande av ny bokslutsförrättare
Godkännande av ny medlemsavgift samt extra utdebitering
Ombildande av föreningen till samfällighetsförening
I övrigt dagordning enligt föreningens stadgar

OBS!   Viktigt att medlemmarna närvarar vid detta möte med tanke på de viktiga extra beslut som skall tas utöver ordinarie dagordning.

Styrelsen

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn