En del av Sevrda Svrdsjbygden

Gårdvik

Mellan Borgärdet och Toftbyn ligger Gårdvik, omnämnt i tingsböckerna redan under 1300-talet. Namnet Gårdvik kan sannolikt härledas till mjärdliknande fiskgårdar, i vilken fisken fångades.

Som ett minne från förr finns i Gårdvik ett fjärdingsmagasin, en form av bank för ut­säde, där bönderna kunde låna för att förbättra sina skördar.

Under 1940- och 50-talen var Gårdviks Folkets park vida bekant med besök av orkestrar ända från ”Amerikat”.

Ett rikt före­ningsliv präglar orten, bland andra en mycket aktiv fiskevårdsförening, som anordnar fiske­tävlingar.

Den ny­ligen renoverade bystugan med verksamhet under sommaren är en sam­lingspunkt i byn och det fina badet är öppet för all­mänheten.

Gårdviks bystuga

Gårdviks bystuga

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn