En del av Sevrda Svrdsjbygden

Liljan Fiber

Arbetsgruppen Liljan Fiber har vid stormöte den 6 april 2016 rekommenderat fastighetsägarna i
Bengtsheden, Boda och Hillersboda att beställa fiberanslutning från Falu Stadsnät.

Ca 200 fastighetsägare var närvarande på stormötet och det var ett enhälligt stöd för arbetsgruppens rekommendation.

Falu Stadsnät har som enda leverantör svarat på den konkurrensutsättning/anbudsförfrågan som arbetsgruppen skickade ut den 19 februari. Övriga inbjudna leverantörer, Zitius/Telia, ÖppenFiber/Telia och ByNet/Ip-Only har avstått från att lämna anbud.

Några bilder som visar läggning av fiber och återställning av mark och vägar i Boda Storsveden 2017 – 2018:

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn