En del av Sevrda Svrdsjbygden

Fiber

I en debattartikel i Ny Teknik (nr 5 2016) skriver Christer Mattsson och Marco Forzati, från forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT :

Den lokala utvecklingen beror på kommunala insatser och de som inte tar en aktiv del i bredbandsutvecklingen riskerar att ställas utanför.” Debattörerna skriver vidare: ”Hela samhället kommer att digitaliseras, allting. Särskilt samhällsviktig information behöver kunna garanteras en tillräcklig kvalitet och kapacitet, vilket fiberbaserat bredbandsnät kan göra.

OECD har jämfört bredbandsnäten i flera länder och i rapporten som nyligen publicerats, Development of High Speed Networks and the Role of Municipal Networks, beskrivs offentligägda bredbandsnät förutom i Sverige; i Australien, Danmark, Holland, Japan, Nya Zeeland, Storbritannien och USA. Vid sidan av kommersiellt finansierade bredbandsnät, finns olika typer av stadsnät i flera länder. I rapporten omnämns Hudiksvall som fiberstaden.

Christer Mattsson och Marco Forzati har skrivit den svenska delen av rapporten och den samhällsekonomiska analysen.

Analysen visar att tillgången till fibernät korrelerar positivt med ett antal socio-ekonomiska faktorer. Vid undersökning av relevanta variabler redovisas att en 10% större tillgång till fibernät korrelerar med:

  • reducerad bilanvändning med 65 km per år och innevånare i glesbygd (135 km på landsbygd och 250 km i tätbefolkade städer)
  • 1,1 % högre sysselsättningsgrad i glesbygd (0,7 % på landsbygd och 1,7 % i tätbefolkade städer)
  • Ökat företagande motsvarande ett nytt företag per år och 12000 invånare
Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn