En del av Sevrda Svrdsjbygden

Digitalisering i praktiken

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer hittar vi lösningar för att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband.

 Scandinavian Educational Technology Transformation” är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet.

Nästa mässa äger rum på Kistamässan 26 – 28 april 2022.

Digitaliserad landsbygd kräver mer än fiber

Landsbygden behöver mer än digitala lösningar. Det anser IVA:s Studentråd som tagit pulsen på den digitala mognaden i tolv kommuner, från Jockmokk i norr till Simrishamn i söder.

Intresset för att flytta från stora städer har ökat. Och möjligheten att jobba på distans spär på flyttlusten. Men går det det att arbeta i storstadsdominerade yrken om man bor i en mindre ort? Med ett utökat digitaliseringsarbete, hävdar Studentrådet, är det möjligt. Och då kan fler unga välutbildade spridas över landet. Men det kräver krafttag och tydliga prioriteringar.

Adam Eriksson, som studerar till civilingenjör i Uppsala, är en av de medlemmar i Studentrådet som studerat den digitala mognaden i tolv mindre kommuner.

-Vår undersökning om landsbygden är en motreaktion till att det vanligen bara handlar om smarta städer. Men vi vill att hela landet ska kunna ta del av digitaliseringens frukter, säger han.

I dagsläget, konstaterar Studentrådet, saknas förutsättningar för detta. Vissa av de kontaktade kommunerna ligger i framkant och har en bred politisk handlingsplan. De har en mängd startade projekt. Andra har knappt börjat resan mot den digitaliserade kommunen.

-Vissa kommuner var mest inriktade på det mätbara, fiberutbyggnad, medan andra, som hade eldsjälar och rätt kompetenser, jobbade mer ned att få invånarna att börja använda de digitala verktygen.

Det som utmärker en framgångsrikt digitaliserad kommun är, menar Adam Eriksson, till stor del är en fråga om inställning.

-En kommun i framkant säger: digitalisering är inte frågan om it, utan en fråga om samhällsbyggnad. Där anstränger man sig också för att få företagen att använda digitala verktyg.

Artikeln är skriven av Pär Rönnberg och publicerad i IVA Aktuellt nr 2 2021.

Rune Fredriksson

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn