En del av Sevrda Svrdsjbygden

Digitalisering i praktiken

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer hittar vi lösningar för att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband.

 Scandinavian Educational Technology Transformation” är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet.

Nästa mässa äger rum på Kistamässan 14 – 16 april 2021.

Kompetensutveckling – Digitalisering
Språkfärdigheter – Inspiration

Imponeras av de senaste innovationerna inom skolvärlden för En hållbar framtid

Rune Fredriksson

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn