En del av Sevrda Svrdsjbygden

Enkät – Projektet Smart Service i Svärdsjö

I Svärdsjö pågår projektet ”Smart Service i Svärdsjö” (som finansieras av Tillväxtverket, Region Dalarna och Falu Kommun) – ett utvecklingsarbete utifrån konceptet BID – Business improvement District.
Just nu undersöker vi BID-områdets (primärt Svärdsjö centrum) styrkor och svagheter utifrån fem fokusområden (se nedan) och vi behöver din hjälp (du som bor och verkar i Svärdsjö)!
Enkäten är anonym och det går inte att spåra ditt svar. TACK för din insats!
Projektet Smart Service i Svärdsjö i samverkan med Svärdsjö Intresseförening.

Enkät – Projekt Smart Service i Svärdsjö

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny