En del av Sevrda Svrdsjbygden

Borgärdet Fiber

Här hittar du aktuell status (16 sept) Status fiber i Borgärdet

Infon nedan är reviderad 2016-06-15

Till dig som bor och verkar i Borgärdet!

Telia Öppen Fiber har fått många beställningar av fiberanslutningar och de ser med det ett stort intresse av fiber i Borgärdet. Inom kort kommer alla som har beställt fiber att få ett informationsbrev får Telia Öppen Fiber som bl.a. beskriver den fortsatta processen. Här är lite info så länge…

1. Priset på fiberanslutningen kommer att bli 19 900 kr då fler än 50 % av fastighetsägarna har anslutit sig.

2. Falu Stadsnät kommer inte att bygga ut sin fiber i Borgärdet. De som ev. har beställt fiberanslutning av dem har fått erbjudande att ansluta sig till Telia Öppen Fiber till samma pris (se ovan).

3. De som idag inte har beställt fiberanslutning kommer under byggperioden att ges möjlighet att ansluta sin fastighet till Telia Öppen Fibers kampanjpris, 21 900 kr.

4. Telia Öppen Fiber kommer under sommaren att erbjuda hyresfastigheter och näringsfastigheter att ansluta sig till fibernätet. Priset kommer att vara beroende av vilken typ av lösning man väljer.

5. Telia Öppen Fibers byggprojektledare kommer att vara Johan Bergström. Johans kontaktuppgifter kommer i informationsbrevet som skickas ut till alla kunder inom kort.

Arbetsgruppen rekommenderar Telia Öppen Fiber i Borgärdet

Bakgrund

I mitten av januari inspirerade Svärdsjö Intresseförening till att en arbetsgrupp för fiberutbyggnad i Borgärdet formades. Syftet med arbetsgruppen var att ena och samla ”fiberintresset” i Borgärdet för att sedan kontakta fiberleverantörerna och utifrån de boendes och företagens samlade intresse och behov se till att vi i Borgärdet får DET BÄSTA MÖJLIGA ERBJUDANDET för fiberanslutning.

Det plötsliga intresset för fiberutbyggnad i Borgärdet där fiberleverantörerna Falu Stadsnät (Falu Energi & Vatten) och Telia Öppen bjöd in till informationsmöten med erbjudanden om fiber gjorde att vi, arbetsgruppen, fick ändra taktik. Syftet med denna förändring var att bidra till att vi i Borgärdet får den bästa möjliga fiberlösningen men även för att bidra till bättre möjligheter för leverantörerna och därmed minimera risken att det börjar grävas hejvilt runt om i Borgärdet.

Arbetsgruppens arbete

Arbetsgruppen har på kort tid satt sig in de leverantörernas erbjudanden och med stöd av en representant från kommunens Bredbandsgrupp upprättat en ”checklista” med viktiga kriterier. Tillsammans med en inbjudan till ett möte skickades checklistan tillsammans med en områdeskarta till de aktuella leverantörerna, Falu Stadsnät (Falu Energi & Vatten) och Telia Öppen Fiber. Ett möte plus flera samtal/ förhandlingar har genomförts med de bägge leverantörerna. Mötena har protokollförts och svaren från överläggningarna har utvärderats och resulterat i rekommendationen nedan. Falu Kommuns Bredbandsgrupp har inte deltagit i förhandlingar och utvärdering p.g.a. sin konkurrensneutralitet.

Arbetsgruppens rekommendation 

Syftet med rekommendationen är att vi i Borgärdet ska få det bästa möjliga villkoren/ erbjudandet och att samtidigt underlätta för den enskilda fastighetsägaren vid valet av fiberleverantör.

Utifrån vår utvärdering föreslår vi, arbetsgruppen, att alla fastighetsägare inom vårt område (Borgärdet) tecknat avtal med leverantören Telia Öppen Fiber och använder ev. ångerrätt (14 dagar) om man tecknat avtal med annan leverantör.

Vår rekommendation baserar vi på:

  1. Vi vill inte ha dubbla grävningar i Svärdsjö
  2. Vi vill inte splittra ”rösterna” så att ingen bygger
  3. Vårt förslag är baserat på utvärderingen som skett genom prövning/utvärdering efter möten och flera samtal/överläggningar med leverantörerna. Vi är medvetna om det korta tidsintervallet i denna process, som i sig är en osäkerhet, men detta var ett måste då leverantörerna gått ut direkt till fastighetsägarna med tidsbegränsade erbjudanden. Därför är också rekommendationen kortfattad. Vi, arbetsgruppen, känner oss dock trygga med vårt val.

Vad händer nu?

Nu kommer representanter från Telia Öppen Fiber att kontakta alla fastighetsägare i Borgärdet för att erbjuda fiberanslutning enligt de villkor som nu är överenskomna. Beställningarna ska vara gjorda innan tisdag 19 april. Givetvis är valet upp till varje fastighetsägare. Det man kan ha i åtanke är att priset sjunker vid 50% (200 hushåll), 60% och 70% anslutningsgrad, som lägst till 15 900kr.

Har du som fastighetsägare frågor så kan du kontakta Telia Öppen Fibers representanter Jacob Carlmalm, tel 073-513 52 90 alt. Jonatan Dahlbo, tel 073-937 31 55. Du kan även gå in på Telia Öppen Fibers hemsida beställa din fiberanslutning.

Tack för fint samspel

Vi tackar båda leverantörerna, Telia Öppen Fiber och Falu Stadsnät, för de ansträngningar man gjort i samspel med oss i arbetsgruppen. Vi tackar också för övriga ansträngningar, som varit till gagn för vår bygd.

Vi tackar också ortsborna för att ni väntat in oss och hoppas att vi tillsammans skall få en bra bredbandslösning i vår bygd!

För arbetsgruppen,

Bo Eriksson, Bengt Erlandsson, Folke From, Nils Magnusson, Per Stadig med stöd av Jan Fors, Falu Kommuns Bredbandsgrupp

Bilaga  

Underlag för utvärderingen                                                                                                                                   

Nr Kriterier Analys Ronden går till
1 Företaget och intryck Bägge företagen ger ett gott intryck, har god stabilitet. Lika
2 Projektgenomförande / Område Bägge företagen har accepterat vår områdeskarta som innefattar Borgärdet, Holmsveden och Kyrkbyn och båda har en väl utarbetad process hur fiberbygganden går till. Lika
3 ”Grävning” (egen tomt) Företagen har nyckelfärdiga lösningar. Fritt antal meter hos Telia. Ronden till Telia
4 Anslutningspunkten Stor flexibilitet hos båda. Lika
5 Nätets robusthet Bägge företagen har stor erfarenhet av infrastrukturbyggande och följer PTS standard. Lika
6 Färdigställandedatum Båda företagen erbjuder en acceptabel tidsplan. Lika
7 Tjänster  

 

Vi har gjort en särskild studie av tjänsteuppsättningen. Bägge företagen erbjuder många tjänster. Företaget Telia är starkare på trippel lösningar än FEV.

Ronden till Telia
8 Supportupplägg  

Bägge företagen har felanmälan till tjänsteleverantör.

Lika
9 Utvecklingspotential Bägge företagen har felanmälan till tjänsteleverantör. Lika
10 Referenser och rykte Vi har tagit referenser och Telia har lämnat några fler. Ronden till Telia
11 Priser  

 

 

 

 

Prismodellerna är lite olika satta. Kampanjpriser är likvärdiga, FEV lämnar ett ROT avdrag på 2 400 kr (gäller inte vid avbetalningsplan) och Telia har en rabattrappa beroende på anslutningsgrad, 50 % 19 900kr, 60 % 17 900, 70 % 15 900.

FEV har en serviceavgift på 40kr/mån om man beställt tjänster. Telia har ingen serviceavgift. Bägge företagen erbjuder delbetalning under en femårsperiod dock utgår då ROT-avdrag hos FEV.

 

 

 

Ronden till Telia.

Främst för att priset blir lägre om minst 60 % ansluter sig och att Telia inte tar ut någon serviceavgift.

Övrigt 1: Byggnation FEV deklarerar att utbyggnad skall ske såvida det inte innebär katastrofalt låg anslutningsgrad. Telia gräver endast om 40 % av alla hushåll (400 totalt) går med. Ronden till FEV
Övrigt 2: Bystugor Telia ansluter inga bystugor gratis, FEV ansluter 4 st om total 200 st i området ansluter sig till FEV. Ronden till FEV
Resultat Varje punkt har naturligtvis inte samma vikt, men om man ser till antalet vunna” ronder och dessa ronders relativa betydelse ser vi att Telia Öppen Fiber är den mest lämpade. 4 till Telia och 2 till FEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    .
   
   
   

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn